Steun ons

Schenkingen

U wil een schenking doen aan het Mode & Kant Museum van Brussel:

  • van een kledingstuk
  • van modegerelateerde documenten (magazines, posters, enz.)
  • van modeaccessoires

Alvast bedankt voor uw vrijgevigheid.


U kunt uw voorstel e-mailen naar:  dons_schenking@brucity.be

Voeg een foto toe van elk stuk met een precieze beschrijving (object, staat, datering, documentatie en referentie).

Uw voorstel wordt binnen 2 maanden na indiening verwerkt.

Het museum behoudt zich het recht voor om een selectie te maken op basis van documentaire, esthetische en technische criteria om de collectie te vervolledigen.


Sponsors

De musea van de Stad Brussel vormen een veelzijdige en boeiende waaier aan culturele instellingen die, elk op hun eigen manier, de geschiedenis van Brussel belichten: het Museum van de Stad Brussel in het Broodhuis, het Mode & Kant Museum, de GardeRobe MannekenPis, het Riolenmuseum.
Ons mecenaat steunt op drie pijlers:
• belangrijke werken verwerven
• werken uit museumcollecties restaureren
• tools ontwikkelen die ook de allerjongsten met cultuur laten kennismaken


Het Fonds van de Vrienden van de Musea van de Stad Brussel werd opgericht op initiatief van bevriende filantropen en wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Het fonds heeft als doel de projecten van de Musea te ondersteunen.

U kan rechtstreeks een gift doen op het platform van de  Koning Boudewijnstichting. Er is een pagina op het platform die gaat over onze musea. Die pagina vindt u hier.

Schenkingen van €40 of meer per jaar aan de Stichting komen in aanmerking voor een belastingvermindering van 45% van het werkelijk geschonken bedrag (art. 145/33 WIB).