2019

Untitled Migrant

by Margherita Isola

31.01.19 >31.03.19

Deze tentoonstelling belicht enkele pakkende verhalen van migranten over omzwervingen, ont-heemding, territoria en roots. Met deze installatie nodigt de kunstenares ons uit om na te denken over een bij-zonder actueel thema, namelijk de migratiecrisis.

Margherita vroeg aan migranten op straat of tijdens workshops die ze zelf organiseert om een ge-voelskaart samen te stellen naar het voorbeeld van de 'geogevoelskaarten'  die bij familietherapie worden gebruikt. Vervolgens reproduceerde ze de kaarten door ze op de kleding van de migranten te borduren. Deze werken zijn het resultaat van ontmoetingen en uitwisselingen tussen de kunste-nares en migranten.
2018

Moment van herkomst

by Elise Peroi

by Elise Peroi

08.11.2018 > 20.01.19

Prachtig de melkweg
Gezien doorheen de scheuren
Zichtbaar in de muur

Kobayashi Issa

Deze installatie gaat op zoek naar een moment in het verleden en is een omweg om de tijd te vatten. Binnenin is een versmelting te zien van gefragmenteerd textiel, dat verwijst naar scheuren. Dit stuk vertelt over de tijd die voorbij gaat en over de dag die men capteert als een aaneenschakeling van vervoeringen.


Wandeling met Don Quichot, onzichtbaar en toch dichtbij

by Armel Barraud

by Armel Barraud

23.06 > 09.09.18

Wat doet Don Quichot in de roman van Miguel de Cervantes? Alonso Quixada, een fervent liefhebber van heldendichten, roept zichzelf uit tot ‘Ridder Don Quichot’. Om aan den lijve te ondervinden of er enige waarheid schuilt in ridderromans begint hij aan een lange tocht op zoek naar heldendaden, gekleed in een roestig harnas, gezeten op een oud, uitgemergeld ‘strijdros’ en vergezeld van zijn trouwe dienaar Sancho Panza. Omdat hij ervan overtuigd is dat romans een neerslag zijn van het leven zoals het echt is, raakt zijn verbeelding zodanig geprikkeld dat hij herbergen aanziet als kastelen, windmolens als reuzen en boerinnen als edele dames ... Deze dolende ridder was een constante metgezel bij de totstandkoming van deze expo, ook al was het niet meteen de bedoeling van Armel Barraud om zijn verhaal hier te brengen.

De kunstenares maakt gebruik van archetypische vormen en figuren om de grenzen van haar verbeelding te verleggen. Motieven en kantwerkjes van sfinxen, paarden en hemellichamen treden met elkaar in dialoog, naargelang de verbanden die elke toeschouwer voor zichzelf legt met al deze verschillende onderwerpen, waarbij droombeelden vrij spel krijgen. Waarom zouden we niet allemaal een beetje Don Quichot kunnen zijn? Leen ons je lans, Don Quichot, en laat ons dingen zien die we zelf nooit zouden kunnen dromen.


by Alice Leens

by Alice Leens

18.01.2018 > 08.04..2018

Alice Leens (geselecteerd voor de Prijs van Henegouwen voor Plastische Kunsten 2015, prijs Tremplin WCC-BF 2015 en laureate van Fondation Spes) is een gediplomeerd textielontwerpster met een eervolle vermelding van La Cambre (Brussel) in 2015 en stelt in Textile Box het resultaat voor van 4 jaar experimenteel werk rond draad, de grondslag van haar actuele werk.

'Architect Gottfried Semper zag in gevlochten deuren en daarna in textiel de eerste decoratieve elementen verschijnen in de loop van de menselijke geschiedenis. De vormbeginselen van deze oorspronkelijke motieven voldeden zo aan de technische vereisten van het vlechten en nadien de weefkunst. De motieven werden nadien overgezet op andere dragers, waar men ze aanpaste met behoud van dezelfde vormbeginselen, overblijfselen van de vroeger gecreëerde materiele eisen.'
(Du style et de l’architecture ; écrits 1834-1869, Gotfried Semper, ed Parenthèse.)

‘Archivolte’ stelt voor om Semper's piste te volgen, die de voorlopers van kunst en architectuur toeliet hun vormtaal over draad, touw of textiel te funderen. Door de keuze van stoffen en vlechtwerk, ontwikkelt elk stuk zo zijn eigen ritme en sfeer in de ruimte. Het doel is om, net zoals bij architectuur, versiering en structuur in dialoog te laten treden met elkaar en dit op zo een manier dat men niet meer beseft waar de ene eindigt en de andere begint.

Fotos: Sofia Chalaguina2017

Schets

by La Cambre, Atelier Textielontwerp

by La Cambre, Atelier Textielontwerp

21.10.2017 > 07.01.2018

Masterstudenten van het Atelier Textielontwerp van La Cambre hebben samengewerkt met de Cité Internationale de la Mode et de la Dentelle van Calais, die  een zeldzame Leavers-weefmachine en deskundige tulewevers ter beschikking wilden stellen. De collectieve installatie omvat zowel experimenten met kantwerk die in groep op deze 19e eeuwse machine zijn gemaakt, als stukken in raschelkant uit het eindwerk van Salomé Corvalan. Het project suggereert een ruimte en tracht een fantasiewereld binnen bereik te brengen, zonder het materiaal te beperken tot het gebruik dat we gewend zijn. Of het nu gaat om de verfijnde en waardevolle leaversgrond of de gepopulariseerde raschelversie, die misschien ouderwets is maar wel heel wat ramen in onze steden siert, de jonge ontwerpers werpen een ander licht op deze traditionele stof door de technieken, kleurschakeringen en hun natuurlijk lichtspel in vraag te stellen.

Deze samenwerking tussen onderwijs- en kunstinstellingen blaast de sector en het doorgeven van tradities nieuw leven in. Zo'n aanpak maakt de weg vrij voor nieuwe samenwerkingsverbanden: de kantsector, die het vandaag de dag moeilijk heeft om zich te moderniseren, toont alvast interesse. Getuige daarvan de investering van het bedrijf Carpentier-Preux, dat de stukken in raschelkant heeft geproduceerd.
De tentoonstelling belicht niet alleen het textiel, maar onderstreept ook de nood aan samenwerking en de creatieve waarde van het experiment.

Door Florence Boivin, Amandine Brun, Estelle Chatelin, Salomé Corvalan, Nicolas Guignon, Weronika Mospan
Mathilde Pecqueur/ Docent Anne Masson


The Kebab project

by Marine Frossard Razafy

29.06. 2017 > 03.09.2017

De tentoonstelling ontstond uit een toevallige ontmoeting tussen de passie voor textiel en de fascinatie van de kunstenaar voor alles wat met eten te maken heeft,  in het bijzonder die voor fast food. Voor sommigen staat kebab voor junk food, voor Marine Frossard Razafy gaat het om een palet aan smaken die tijdens het proeven balanceren tussen genot, troost en zachtheid.
 
Via een installatie rond de wereld van kebab nodigt Marine de toeschouwers uit om de elementen op tafel (servetten, schotels, ...) én de gerechten zelf (vlees, slaatjes,...) anders te bekijken. Een ludieke en onverwachte nieuwe interpretatie in textiel, levert een verrassend veelzijdig en door aluminiumfolie geïnspireerd weefsel op, als een bed van zijden bloemblaadjes, als gekruid vlees in plooitjes van ijsbergsla.

Door Marine Frossard Razafy, studente textieldesign aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Brussel - Kunsthogeschool

Het atelier textielontwerp van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Brussel - Kunsthogeschool is een ruimte voor onderzoek, creatie en ontwikkeling van (vooral) textiel in uiteenlopende toepassingen: mode, interieurinrichting en -architectuur, productontwerp, ...2016

Onderhuids

by Louise Limontas

by Louise Limontas

01.12.2016 > 05.03.2017

Als textielontwerpster is Louise Limontas gefascineerd door stoffen. Haar creaties zijn een geslaagde mix van oude en nieuwe technieken, traditie en vernieuwing.

De intieme Textile Box is de perfecte locatie voor haar werk, dat baadt in een nostalgische sfeer. Dromerige silhouetten dwalen door de ruimte, soms met speels kantwerk of geborduurde motieven, soms met vertrouwde voorwerpen en plantaardige materialen die de sfeer van een religieus feest oproepen.

Louise Limontas is textielontwerpster. Ze woont en werkt in Brussel. In 2013 studeerde ze af als textielontwerpster aan de modeafdeling van La Cambre. In datzelfde jaar kreeg ze de MAD-prijs voor haar ETT-residentie in Tilburg. In haar werk gebruikt ze verschillende disciplines als kant, borduren, drukken, weven en lasersnijden. Ze deed ervaring op in Italië, Londen en Antwerpen.


Fundamenten

by Syntra

by Syntra

29.09.2016 > 20.11.2016

De laatstejaars studenten Schoendesign van SYNTRA Brussel stellen hun eindcollectie voor. Ter afsluiting van de cursus die de basis vormt voor hun verdere carrière als schoenontwerper/schoenmaker, creëerde elke student individueel een collectie rond een fundament uit de wereld die we bewandelen.
Samen met de lucht die we ademen, de mensen waarmee we ons omringen en de weg die we kiezen, vormen ons geloof, etniciteit en onze passies een grote basis van ons bestaan. De zes individuele collecties weerspiegelen deze peilers op een creatieve, doordachte en elegante manier, elk met hun eigen karakter en visie.
Niets is mooier dan een idee dat met behulp van passie en ambacht tot leven komt.
Belangrijk te vermelden is dat, in het kader van de cursus, alle schoenen volledig met de hand door de studenten zijn vervaardigd.

Studenten: Hendrik Goris, Katleen Jakus, Marleen Monteyne, Els Petrus, Annick Weyers, Lucas Yanez.
Docent: Marie De Ryck


Voorname melancholie

by Olivier Reman

by Olivier Reman

16.06.2016 > 18.09.2016

De volmaaktheid van een landschap van Van Eyck, de juistheid van de mantel van de Maagd van Van der Weyden , de fascinatie voor een esthetisch ideaal en de wijding aan een poëtisch en mysterieus universum dienen als geleiders in het werk van de kunstenaar.

Voor Olivier is de Vlaamse schilderkunst altijd een onuitputtelijke bron van inspiratie geweest en blijft dus alomtegenwoordig in zijn onderzoek met betrekking tot de textiel- en mode. Hij verzet zich tegen het object als alledaags symbool.


Spiralis Mirabilis

by Mireille Lienard

by Mireille Lienard
21.01.2016 > 10.04.2016
"Spiralis mirabilis" of logaritmische spiraal, in de 17de eeuw bestudeerd door Jacques Bernoull

Ruimte speelt een voorname rol in de totstandkoming van dit werk. De vormtaal van de artiest onderzoekt en ontrafelt de geometrische harmonie volgens Plato. Dit project draait rond de spiraal van de gulden snede. Deze spiraal is dé ideale wiskundige vorm en staat symbool voor het leven, vruchtbaarheid, tijd en zijn. Hier brengt de spiraal structuur in de ruimte, waarbij een pad ontstaat volgens het principe van de continuïteit.

Er is harmonie en overeenstemming tussen de delen van het geheel, evenals het idee van een evenwichtige vorm binnen een gegeven ruimte.


2015

Basecamp

by Klaas Rommelaere

by Klaas Rommelaere
24.09.2015 > 03.01.2016
 
De installatie stelt een basiskamp voor, een kamp waar bergbeklimmers de nacht doorbrengen voordat ze aan hun klim beginnen. « Enkele maanden geleden, na een sentimentele breuk, ben ik mijzelf in vraag gaan stellen. Om deze pijnlijke situatie en beproeving te boven te komen, besliste ik om een nieuwe start te nemen. Het basiskamp vormt deze plek waar men zich in stilte kan terugtrekken, bepaalde dingen kan verwerken en zich kan herbronnen » aldus Klaas Rommelaere. 

... En ik borduurde voort

by Elisabeth Horth

by Elisabeth Horth
18.06.2015 > 13.09.2015
 
Elisabeth naait en borduurt al haar hele leven. Haar werk weerspiegelt de verschillende fases in haar leven en vertelt haar verhaal als een fotoalbum of reisdagboek. 

De mooie momenten, de huizen waar ze heeft gewoond, de gevoelens die ze ervoer, de boeken die ze las en de tekeningen van haar kinderen werden in de loop van haar leven, dat van haar gezin en haar vrienden vereeuwigd in de vorm van borduurwerken, lappendekens, tapijtkunst en schilderwerken op allerhande stoffen. Zo hebben haar kinderen elk een eigen ‘verjaardagstafellaken’ waarop telkens de namen van de gasten op geborduurd worden. De oude truien van het hele gezin worden dan weer omgevormd tot lappendekens die hen ‘s winters warm houden. Doorheen … en ik borduurde voort van Elisabeth Horth kan de bezoeker kennismaken met de wereld en het leven van de kunstenares.  

Intimiteit

by Julie Krakowski

by Julie Krakowski
06.11.2014 > 01.02.2015
 
Julie Krakowski zocht inspiratie in de familie-erfenis en in de voorouderlijke traditie van de bruidsuitzet, door het bewerken van diverse materialen: been, zeep, silicone, kunststof, kleren, spelden... Deze materialen verwijzen naar intimiteit, zoals de borstprothese die doet denken aan de vrouwelijke borst. Julie verenigt de elementen waarvan de poederroze kleur doet denken aan de zachtheid van de huid en de zoete kant van de kindertijd.

2014

Vier seizoenen en een half, een hulde aan de borduurwerken van Hélène De Rudder

By Hannah De Corte

By Hannah De Corte
 28.05.2014 > 17.08. 2014

Deze jonge Brusselse combineert borduurtechnieken met gerecycleerde materialen en brengt hulde aan Hélène de Rudder, een borduurster van het begin van de 20ste eeuw die al aanwezig is in de collecties van het museum: « In mijn werk als kunstenares gebruik ik gerecycleerde textielmaterialen en laat ik het materiaal en het motief bepalen welke richting mijn plastische schepping uitgaat. Als textiel drager wordt, ontstaat een directe en organische relatie tussen degene die bewerkt – de kunstenaar – en de bewerkte stof. Zo probeer ik een bespiegeling over de drager in de geschiedenis van de kunst te combineren met het oproepen van persoonlijk beleefde ervaringen of het voortschrijden van de tijd en de sporen daarvan op de stoffen ».

2013

Tussen draden en tuinen

by Yole Devaux

by Yole Devaux
14.11.2013 > 02.02.2014
 
In de vorm van doeken of palimpsesten (handgeschreven perkament waarvan de eerste tekst werd verwijderd om een nieuwe tekst tot leven te brengen) combineert de kunstenares wandtapijt- en kantwerktechnieken. Het textiel wordt niet enkel uitgesneden als draden om te worden geweven en droomlandschappen tot stand te brengen, maar ook tot papieren stroken bewerkt. Deze worden opnieuw bedrukt of geborduurd waarbij transparantie een rol gaat spelen. In deze werken komen alle productiehandelingen van de kunstenares aan bod. 

In het kader van haar tentoonstelling Tussen draden en tuinen zal Yole Devaux, beeldende kunstenares en professor in wandtapijten en textielkunsten aan de Académie des Beaux-Arts van Brussel u de kneepjes van deze tijdloze kunst verklappen:Text'Textile

by Francisco Ferrer

by Francisco Ferrer
20.06.2013 > 29.09.2013
 
De bachelor "Arts du Tissu" heeft als doel textieldesigners op te leiden die aan de hand van de artistieke, historische en culturele kennis en vaardigheden die zij zich eigen maken, producten kunnen ontwerpen die geschikt zijn voor industriële productie.

Tekst / textiel, woord / motief, materie / vorm: dit zijn de thema’s waarrond de studenten gewerkt hebben. Tijdens hun onderzoek hebben ze kennisgemaakt met diverse technieken en hebben ze hun creativiteit de vrije loop gelaten. Het resultaat zijn gesponnen woorden en sprekende stoffen.

2012

Haute couture materiaal 2

by atelier Design Textile van de Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles

by atelier Design Textile van de Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles
05.10.2012 > 31.12.2012
 
 Het Museum is bijzonder trots het atelier Design Textile van de Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles te kunnen ontvangen. De studenten van dit atelier hebben voor de haute-couturecollectie lente-zomer 2012 van Jean-Paul Gaultier een voile van raffiakant ontworpen, naast originele, kostbare stoffen voor een mantelpak, een bustier en een ‘marinière’, de alombekende, blauw-wit gestreepte ‘basic’ met navylook van deze modeontwerper.

De tentoonstelling Haute Couture Materiaal 2 biedt een kijk op het onderzoekswerk, de stalen die de studenten gemaakt hebben en de paspoppen waarop ze hun creaties etaleren. Het is al voor de tweede keer dat Gaultier met deze school samenwerkt voor een van zijn collecties. En deze collectie, een eerbetoon aan de bekende zangeres Amy Winehouse, is zeker niet de minste.

Geheime zijde

by Rose-Marie Noë

by Rose-Marie Noë
22.06.2012 > 23.09.2012
 
Bas-reliëfs van monochrome zijde

Zoveel mogelijk zeggen met zo weinig mogelijk, kunst creëren die uiterst sober is en tegelijk fel ontroert, dat is de uitdaging die Rose-Marie Noë met succes aangaat. Deze kunstenares maakt bas-reliëfs van monochrome zijde. Deze betoverende stof wordt gecombineerd met beeldhouwtechnieken en touwwerk. Werken zoals L’origine du monde, Les Intermittences du cœur of Les Signes du silence zijn zowel poëtisch als enigmatisch: zij vangen het licht en raken de bezoeker tot in zijn diepste zijn.

Vegetale transparentie

by Geneviève Kesteloot

by Geneviève Kesteloot
30.03.2012 > 17.06.2012
 
Hedendaagse kant van Geneviève Kesteloot

Het hedendaagse kantwerk van Geneviève Kesteloot, licht en transparant van aard, verraadt een onmiskenbare invloed van de vegetale wereld. Haar keuze voor de traditionele techniek van het kantklossen belet haar niet om gedurfde werkstukken af te leveren. Zij maakt gebruik van witte latexdraden en laat het kantwerk loskomen van de muren zodat het in de ruimte vrij tot uitdrukking kan komen. Deze gepassioneerde docente verheft het kantwerk tot een volwaardige discipline in de hedendaagse kunst. 

2011

Isabelle Baines - 7 oktober > 31 december 2011

Een breiatelier in Brussel

Een breiatelier in Brussel
De wereldwijd erkende ontwerpster Isabelle Baines neemt u via een reconstructie van haar atelier mee achter de schermen, waar breiwerk omgetoverd wordt tot pull, rok, broek of accessoire. Deze tentoonstelling biedt een unieke kijk op de intieme wereld van een breiatelier in Brussel en laat zien hoe het proces van ontwerp tot productie organisch groeit tot het gewenste eindproduct is bereikt.

Diane Didier - 24 juni > 25 september 2011

Midzomernachtsdromen

Midzomernachtsdromen
Door de jaren heen heeft Diane Didier diverse materialen verzameld waaruit ze put bij het maken van nieuw werk. Ze weeft draden tot objecten, waarop ze dan weer andere creaties plaatst. De draden vertellen een verhaal, zoals een potloodstreep op een stuk papier. Aan de hand van kringloopmateriaal, stofstalen en onverwachts gevonden materiaal, brengt Diane Didier de zomer in het museum.

8 april > 19 juni 2011

Entrelacs

Entrelacs
Atelier borduurwerk/ textielkunst van de Academie royale des Beaux-Arts (docent Yole Devaux)

Kantwerk anders bekeken en borduurkunst opnieuw uitgedacht: Entrelacs toont u het textielwerk van afgestudeerde kunstenaars en masterstudenten van het atelier “borduurwerk/textielkunst” van de Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles. De soepele materialen en de vervlochten lijnen geven de stukken een verrassend karakter.

2010

22 oktober > 31 december 2010

Haute couture materiaal

Haute couture materiaal
Atelier textieldesign van de Académie royale des Beaux Arts de Bruxelles
(docenten France Marichal en Amandine Fabry) 

In het kader van de samenwerking van het atelier textieldesign van de Académie royale des Beaux Arts de Bruxelles - Ecole Supérieure des Arts en Jean-Paul Gaultier, belicht de tentoonstelling het textielonderzoek dat de Franse ontwerper integreerde in zijn haute couturecollectie lente-zomer 2010. Deze synergie tussen beroepswereld en hoger onderwijs wordt getoond aan de hand van de werkstalen van de studenten, de video van het défilé en de foto’s op ware grootte van de modellen. 

16 september > 17oktober 2010

Mater textile studio

Mater textile studio
Atelier textieldesign van de Académie royale des Beaux Arts de Bruxelles

Het textielonderzoek in de ateliers van de Académie royale des Beaux Arts de Bruxelles - Ecole Supérieure des Arts behelst een radicaal experimentele en veelzijdige benadering. 

De tentoonstelling schetst de evolutie van de projecten die zijn opgezet door de studenten master 1 en 2. Deze projecten illustreren de verschillende toepassingsgebieden van textiel in mode, meubilering en design.

18 juni > 14 september 2010

Magische dragen

Magische dragen
Atelier voor hedendaagse kant (Jeannine Billens)

De tentoonstelling Magische draden brengt de recente werken bijeen van de leden van het Atelier voor hedendaagse kant. De bezoeker kan hier kant ontdekken in de ruime zin van het woord en even stilstaan bij het  resultaat van experimenten met de meest diverse materialen, vormen en kleuren.

20e Wedstrijd van Domaine de la Lice - 2 april > 8 juni 2010

Geweten in miniatuur

Geweten in miniatuur
Het Museum voor het Kostuum en de Kant stelt de laureaten voor van de 20e Wedstrijd van Domaine de la Lice. Deze wedstrijd wil onderzoek rond hedendaagse miniatuurweefkunst stimuleren en nieuw Belgisch talent in de kijker zetten.

Geheimzinnig vrouwenschrift - 30 oktober > 29 december 2009

Grada

Grada
Voor deze tweede samenwerking met Kroätie stelt het Museum u "GRADA – Geheimzinnig vrouwenschrift" voor, een tentoonstelling gewijd aan de voorouderlijke borduurwerkkunst van Kroatische vrouwen, toegepast op hedendaagse mode en gebruiksvoorwerpen. 

2009

26 juni > 30 september 2009

Stoffen & meer

Stoffen & meer
Atelier textieldesign van de Académie royale des Beaux Arts de Bruxelles 

In deze tentoonstelling doorloopt u het textielparcours van drie plastische kunstenaars en kan u het resultaat bewonderen van hun vijfjarig onderzoek, uitgevoerd in de afdeling textieldesign van de Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles.

Drie persoonlijkheden, drie koersen, gevoed door een kwaliteitsvolle opleiding, waarbij aandacht voor techniekbeheersing gekoppeld wordt aan vrij en vernieuwend denken.

21 maart > 21 juni 2009

Wervelend

Wervelend
Haute couture voor tafels - Carmen Hoyos

Primeur voor het Museum voor het Kostuum en de Kant: een veranderlijke tentoonstelling, georkestreerd door de plastische kunstenaar Carmen Hoyos. Samen met haar genodigden Zoé Uytdenhoef, Geneviève Kesteloot en Diane Didier viert ze de terugkeer van de lente met een wervelende presentatie, levend, transformerend en bruisend van energie. In een virtueel kader met lichtspel overstijgt deze tentoonstelling de grenzen van textiel en vernieuwt zo onze kijk op de tafel, die een wereld op zich wordt.

2008

Micheline Delfosse - 17 oktober > 30 december 2008

Patchworks

Patchworks
Vormgeefster-ontwerpster Micheline Delfosse verdiept zich sinds 1968 in de fascinerende maar vaak miskende wereld van het patchwork. Een vijftiental representatieve stukken illustreren hoe haar werk zich distantieert van het klassieke vocabularium van deze speciale techniek. Dat leidt tot composities die aanleunen bij concrete kunst.

 

27 juni > 30 september 2008

Pro Fils sur faces

Pro Fils sur faces
Toegepaste kunsten van de Hogeschool Francisco Ferrer  

Voor het vierde opeenvolgende jaar voorziet het Museum plaats voor de eindwerken van een van de afdelingen Toegepaste Kunsten aan de Hogeschool Francisco Ferrer: Weefselkunst. 

De woordspeling in het Frans (Pro Fils sur Face) illustreert de visie op textieldesign van Isabelle Marquet, de enige laatstejaarsstudente in de afdeling Weefselkunst van de Hogeschool Francisco Ferrer. Haar fascinatie voor structuren, architectuur en geassembleerde volumes brengt haar ertoe te werken met verschillende materies rond hetzelfde motief, die zij samenbrengt in een evenwichtige kloon.

Collectie Art)et( Marges - 21 maart > 27 mei 2008

Weefsels van het absolute

Weefsels van het absolute
Na de tentoonstelling Au fil de soi, in 2006 opgezet door Art en Marge, en de voorstelling van het textielwerk van Aranka Liban in het kader van het project 20+20 in het Museum voor het Kostuum en de Kant, kon het publiek dit keer kennismaken met enkele representatieve kunstenaars, die zich al vele jaren toeleggen op textielcreaties die niet de platgetreden paden bewandelen: Heide De Bruyne, Fabienne Closson, Hilde D’Hondt, Aranka Liban, Kenneth Rasmussen, Pascal Tassini, Jacques Trovic en Laurette Van Fleteren. 

2007

8 juni > 21 augustus 2007

Bob's et Marcel

Bob's et Marcel
“Arts du tissu/ Stylisme” van de Hogeschool Francisco Ferrer 

De studenten in “Arts du tissu” en “Stylisme” van de “Artistique Ferrer“ hebben zich over de ambiguïteit van de taal gebogen en zich van de mythe meester gemaakt om ze te verdraaien en aan deze symbolen lichtere interpretaties te geven, soms decoratiever, maar altijd onverwacht. Opstapelingen, bewerkingen, toe-eigeningen zijn de hoofdtermen van deze zoektocht die zich aan u openbaart.

Domaine de la Lice 01 mars > 29 août 2007

Onbegrensde dragen

Onbegrensde dragen
De kunstenaars die behoren tot de vereniging Domaine de la Lice verkennen voortdurend een nieuw creatief domein in de hedendaagse textielkunst. 

Tegenover de traditionele grote wandtapijten plaatsen zij een tapijtweefkunst van klein formaat. In de vormgeving, het materiaal en de afmeting komt een ongebreidelde verbeelding tot uiting, waarbij men echter steeds trouw blijft aan het basisprincipe van het door elkaar vlechten van draden. Textielkunst is niet gebonden aan de wand, maar wordt soms sculptuur, vrijstaand of hangend.

Deze kleine kunstwerken van textiel voeren de toeschouwer binnen in een poëtisch universum. 

2006

22 juni > 31 december 2006

Natuurkleding

Natuurkleding
« Arts du tissu/ Stylisme” van de Hogeschool Francisco Ferrer

In de Japanse cultuur is de natuur alom aanwezig in de kunst, evenals de kunst in de natuur. Dit heeft Coralie Snyers, afgestudeerd aan de Haute Ecole Francisco Ferrer in 2005, ertoe aangezet zich te buigen over de band tussen natuur en kleding. In de met natuurkimono's versierde tuin wordt de bezoeker ontroerd door deze tooi van bomen en lichamen waar schijnbare eenvoud en latente kwetsbaarheid door elkaar lopen.

 

28 oktober > 31 december 2006

Modo Max Havelaar

Modo Max Havelaar
Fashion & Fairtrade by Belgian Designers

Max Havelaar, het waarmerk voor eerlijke handel, vraagt i.s.m.Modo Bruxellae en Brussels Fashion Fair aan een aantal modeontwerpers om met ethisch katoen een nieuwe creatie te ontwerpen. Met o.a Cloé Billiet, Ethic Wear-Marie Cabanac, Françoise Pendville & Isa Tao, L&A Maëthger, Marina Yee, Sofie D’Hoore, Valérie Berckmans, Aleksandra Paszkowska/Y-Dress en Veronique Branquinho.

Elodie Antoine - 10 maart > 30 mei 2006

De bruidskamer

De bruidskamer
Tentoonstelling geïnspireerd op de roman La robe de mariée van Valérie Nimal (éd. Le Fram). Men gaat een bruidskamer binnen. Een kleed, een bed, sculpturen van Elodie Antoine. Hier en daar een paar rode vlekken en woorden. Een refrein dat uit het boek van Valérie Nimal weerklinkt, weeft dit intieme verhaal aan elkaar. Sculpturen en teksten treden met elkaar in gesprek in het hart van een witte cocon.

2005

Domaine de la Lice - 25 november > 31 december 2005

Verlangend naar het getouw

Verlangend naar het getouw
Het Museum stelt vandaag de bekroonde werken van de 16e wedstrijd van het Domaine de la Lice tentoon. Deze wedstrijd heeft tot doel nieuw talent aan te moedigen en onderzoek te stimuleren op het gebied van het ontwerpen van wandtapijten en in het bijzonder van uitgesproken hedendaagse creaties. Een karton van een wandtapijt is een ontwerp op ware grootte van het te realiseren wandtapijt. Het kan in twee of drie dimensies uitgewerkt zijn en stelt de wever in staat het wandtapijt uit te voeren. Het karton, dat gewoonlijk al ingekleurd is, kan een origineel ontwerp zijn van de kunstenaar zelf. Dat is het geval voor alle werken die tentoongesteld worden in het Museum voor het Kostuum en de Kant.

Ariane de Briey - 29 september > 14 november 2005

Ontsluieringen

Ontsluieringen
In talrijke traditionele, landelijke gemeenschappen vond het werk van vrouwen uitdrukking in spinnen, weven, naaien, borduren, knopen, verstellen; stil en herhalend werk dat via een draad in verbinding staat met het alledaagse. Precies door zijn doorschijnendheid is het dunne weefsel hier een metafoor voor het individuele en het collectieve geheugen van het verleden dat de band legt met het heden en met de toekomst. Een beschouwing van ons leven aan de hand van onze belevenissen. De boom roept het beeld op van de mens. Hij behoort tot zijn land, hij spreekt over zijn wortels, zijn grond, zijn geschiedenis. De boom verhaalt het menselijke.

 

23 juni > 13 september 2005

Accessoires naturlijk

Accessoires naturlijk

Eindwerken van studenten van de Hogeschool Francisco Ferrer

De Tuin van de Accessoires, een toespeling op het Salon van de Accessoires, toont hoe de studenten een eigen interpretatie geven van tassen, hoeden, allerlei versieringen… die op dit ogenblik de mode bepalen. Het steeds toenemende belang van de accessoires in de modewereld van vandaag was de impuls voor de impressies van deze jonge stilisten die het midden houden tussen tendensen, creativiteit en industrie.

11 februari > 15 april 2005

Kant van Kroatie

Kant van Kroatie
De tentoonstelling belicht de kantnijverheid in Kroatië, aan de hand van de activiteit van drie centra met een jarenlange traditie in de vervaardiging van kant: Pag (naaldkant), Lepoglava (kloskant) en Hvar (agavekant). 

2004

In het kader Stilistenparcours van Modo Bruxellae

La mode en soie

La mode en soie
Speciaal voor deze tentoonstelling hebben elf ontwerpers, met dezelfde lengte zijde,  een ontwerp gemaakt in hun eigen stijl: Mieke Cosyn, Nicolas Woit, Y-Dress?, Valerie Berckmans, Ada R, Carine Lauwers, Aurore Jean, Jennifer Defays, Olivia Hainaut, Azniv Afsar & Jean-Paul Knott.

Haute Ecole Francisco Ferrer 25 juni > 5 oktober 2004

Modeaccessoires - Nostalgie en moderniteit

Modeaccessoires - Nostalgie en moderniteit
De Mode kan niet zonder haar bijhorende accessoires: in het Museum voor het Kostuum en de Kant loopt hierover een tentoonstelling. Tijdloos, fantasierijk, speels, verfijnd, kleurrijk: de studenten modeontwerpers van de Hogeschool Francisco Ferrer tonen ons de accessoires die zich ontwikkelen tussen Nostalgie en moderniteit.

 

Domaine de la Lice 23 april > 8 juni 2004

Miniatuurtextiel

Miniatuurtextiel
De artiesten die behoren tot de vereniging Domaine de la Lice verkennen een nieuw creatief domein in de hedendaagse textielkunst. Tegenover de traditionele grote wandtapijten plaatsen zij een tapijtweefkunst van klein formaat. In de vormgeving, het materiaal en de afmeting komt een ongebreidelde verbeelding tot uiting, waarbij men toch steeds trouw blijft aan het basisprincipe van het door elkaar vlechten van draden. Textielkunst is niet gebonden aan de wand, maar wordt soms sculptuur, vrijstaand of hangend. Deze kleine kunstwerken in textiel voeren de toeschouwer niettemin evenzeer binnen in een poëtisch universum.